مجتبی بیژن : کرمانشاهی تیم ما را عصبی کرده بود

ایران - 29 آبان 1399 ساعت 20:48 - 2072 بازدید

بیژن:ما بازی را با داوری مساوی کردیم/آقای کرمانشاهی تیم ما را عصبی کرده بود

کامنت دیدگاه ها