یک گام تا انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال

هر دوی این گزینه ها اعلام کردند که از فروردین سال آینده به ایران می آیند و کار را به طور عملی با تیم ملی آغاز می کنند.

نکته اینجاست با توجه به هزینه هایی که بصورت ارز هم پرداخت شود آیا چهار ماه فرصت هست که تیم ملی خودش را برای آوردگاه مهمی چون المپیک آماده کند؟

0 دیدگاه