لقب اتحادیه جهانی به حسن یزدانی: بولدوزر!

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدیویی از فنون حسن یزدانی به تمجید از ستاره کشتی آزاد ایران پرداخت

کامنت دیدگاه ها