سهیل مهدی: در انجام پروتکل های بهداشتی هیچ مشکلی نداریم

صحبت های سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص ابهامات در برگزاری لیگ برتر

0 دیدگاه