آذری: تاخیر در برگزاری لیگ ضربه جبران ناپذیری به فوتبال می‌زند

ضربه کرونا به فوتبال کشور

سعید آذری:
تاخیر در برگزاری لیگ میتواند ضربه جبران ناپذیری به فوتبال بزند

0 دیدگاه