خلاصه بازی اسلاویاپراگ 1 - بایر لورکوزن 0

این بازی در تاریخ 8 آبان 99 برگزار شد.

0 دیدگاه