آخرین تمرینات آرسنال برای دیدار با دانداک

2 دیدگاه

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 آبان 1399

تا ۳ ساعت دیگه " دانداک" را تبدیل به " دونالد داک" خواهیم کرد. صبر داشته باشید. :)

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 آبان 1399

راب هولدینگ ، جات در دفاع توپچیها در این ۲ هفته خالی بوده . به زودی در مستطیل سبز تو را خواهیم دید. مارتینلی گلزن ، تو هم از تابستان دور بودی. دلتنگ گلهایت هستیم. روزشماری تا ماه دسامبر برای بازگشت عقاب برزیلی. :)