احمد موسوی: از بچگی رویای حضور در استقلال را داشتم

مصاحبه اختصاصی تلویزیون اینترنتی آنتن با احمد موسوی بازیکن جدید استقلال

1 دیدگاه

استقلال به چنین بازیکنایی نیاز داره