حواشی دیدار جذاب رئال مادرید و موشن گلادباخ

این بازی در تاریخ 6 آبان ماه 1399 و 27 اکتبر 2020 برگزار شد
رئال برای 1 امتیاز تا ثانیه پایانی جان کند؛
فاتح الکلاسیکو، قعرنشین گروه شد

0 دیدگاه