لیگ یکی ها حریفانشان را شناختند

1 دیدگاه

  • عشقممم نیمار
  • 6 آبان 1399

ب نظرم ک محترمه..لیگ‌یک ،لیگ فرسایشیه و اگ‌در دو گروه انجام میشد ..خیلی بهتر بود و اگ سهمیش برا ی لیگ‌برتر بیشتر میشد..لیگ یک خیلی قشنگ‌و جذاب تر میشد :-P