گل دوم آاس رم به میلان (جردن ورتوت-پنالتی)

4 دیدگاه

  • علیرضا شکوری
  • 6 آبان 1399

خدایی این داورا چی مصرف می کنن؟ 🤔

  • Mamad What to you?!
  • 6 آبان 1399

پناتی نبود

من باورم نمیشه ، با وجود var یه همچین پنالتی بگیره داور !!!! بر عکس خطا گرفت و حتی حاضر نشد دوباره چک کنه، یعنی باز هم پای مافیا وسطه

  • محمد مهدی نعیمی
  • 6 آبان 1399

ابدا پنالتی نبود