سعید آقایی: وقتی دفاع چپ بازی کردم ناراحت شدم!

مصاحبه اختصاصی آنتن با سعید آقایی دفاع چپ موفق پرسپولیس

2 دیدگاه

  • محمد مهدی نعیمی
  • 3 آبان 1399

موفق باشی سعید عزیز

  • محمد مهدی نعیمی
  • 3 آبان 1399

اشتباه کردی!