خلاصه بازی یانگ بویز 1 - آاس رم 2

خلاصه بازی یانگ بویز - آاس رم در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی یورولیگ 2020/21

5 دیدگاه

  • محسن ایتالیا
  • 2 آبان 1399

زنده باد رم

  • محسن ایتالیا
  • 2 آبان 1399

رم تیم ابدی

  • محسن ایتالیا
  • 2 آبان 1399

برد دلچسبی بود

  • محسن ایتالیا
  • 2 آبان 1399

جای بازیکن محبوبم زانیولو خالی بود

  • محسن ایتالیا
  • 2 آبان 1399

بازی محکمی از رم شاهد بودیم