لبران جیمز سه تریپل دبل تا رکورد مجیک جانسون

لبران جیمز فقط 3 «تریپل دبل» تا رسیدن به مجیک جانسون و رتبه اول بیشترین تعداد این شاخص در تاریخ پلی آف NBA فاصله دارد

2 دیدگاه

  • شاهین نیکزاد
  • 24 مهر 1399

ایران به راحتی به این رکورد رسیده و از آن عبور میکند.lbj is GOAT

  • سیمپ کش
  • 25 مهر 1399

این رکورد که سال بعد قطعا مال پادشاهه