گل اول اروگوئه به شیلی توسط سوارز (پنالتی)

گل اول اروگوئه به شیلی  توسط سوارز (پنالتی)

اروگوئه 1- پرو 0 تا پایان نیمه اول

0 دیدگاه