پاس گل میلاد محمدی در برد پر گل خنت

میلاد محمدی در روزی که خنت با 5 گل حریفش بیرشات را شکست داد،پاس گل داد و عملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشت

2 دیدگاه

حالا از کجا معلوم این میلاد بود شاید مهرداد بود خودشو زده جای میلاد خخ

  • پورمکی 69
  • 14 مهر 1399

ایول به میلاد