نظرات پیشکسوتان درباره بازی پرسپولیس و پاختاکور

3 دیدگاه

  • محمد نامجو
  • 9 مهر 1399

نظر من به عنوان پیشکسوت: ایشاللا پرسپولیس ببازه ولی با این حال امیدوارم سنگین ببازه ، هرچند اعتقاد دارم اگر سنگین هم نباخت پر گل ببازه. بنابراین آرزوی گل خوری هرچه بیشتر را برای پرسپولیس. خخخخ شوخی بود. جنبه داشته باشید

  • ارتش سرخ پرسپولیس
  • 9 مهر 1399

اگه قرار بود به دعای شماها پرسپولیس ببازه و پرگل هم ببازه ،، هرروز خدا بارون میبارید ،، سنگین هم میبارید وسیل بدخواهای پرسپولیس رو با خودش میبرد ، پس خدا رو شکر کن که بعضی دعاها مستجاب نمیشه 🤣🤣

  • liver selona
  • 9 مهر 1399

پیشنهادم برای شما بتامتازونه