عملکرد گونزالو هیگواین در اولین بازی در لیگ آمریکا

 گونزالو هیگواین در اولین بازی رسمی خود برای اینتر میامی پنالتی از دست داد و با بازیکن حریف درگیر شد

1 دیدگاه

این هیگواین هیچ وقت بازیکن کاملی نبود