تمرینات آماده سازی بازیکنان رئال مادرید

تمرینات آماده سازی بازیکنان رئال مادرید برای تقابل با رئال بتیس
حضور ایسکو، هازارد و راموس در تمرینات این تیم

0 دیدگاه