تمامی حواشی دیدار پاری سن ژرمن و متز

1 دیدگاه

  • عشقممم نیمار
  • 31 شهریور 1399

رسانه های برزیل ...حرفای الوارو .مدافع مارسی لب خونی کرد و ب نیمارم‌توهین نژاد پرستانه کرد ولی کمیته انضباطی فرانسه ..کاملا سکوت کرده :-P