گل دوم آرسنال به وستهام توسط انکتیا

پاس دیدنی ساکای؛
گل دوم آرسنال به وستهام توسط انکتیا در دقیقه 85
آرسنال 2 - وستهم 1

0 دیدگاه