خلاصه بازی هلاس ورونا 0 - آاس رم 0

یک امتیاز از هفته اول شکار دلچسبی برای گرگ ها نبود
 

این بازی در تاریخ 29 شهریورماه 1399 و 19 سپتامبر 2020 برگزار شد

0 دیدگاه