نصرتی: نامجومطلق در آرامش استقلال را هدایت کند

محمد نصرتی: امیدوارم مجید نامجومطلق در آرامش خاطر بتواند استقلال را هدایت کند

0 دیدگاه