آخرین خبر از تعلیق جودو ایران از زبان میر اسماعیلی

میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو: دادگاه CAS برای توافق ما و فدراسیون جهانی ۳۰ روز فرصت داد/ قضاوت درباره برداشته شدن تعلیق سخت است

0 دیدگاه