تمرینات بارسلونا با اولین حضور پیانیچ

با اعلام باشگاه بارسلونا، میرالم پیانیچ شماره ۸ کاتالان ها را به تن خواهد کرد.

0 دیدگاه