گرت بیل ستاره ای در آستانه بازگشت به تاتنهام

1 دیدگاه

  • آقای خاص
  • 27 شهریور 1399

داشت میرفت چین ولی نشد ولی دست تقدیر اینگونه بود که دوباره برگرده به جایی که ازش ستاره شده و کار کردن زیر نظر مربی که همیشه یکی از ستایش گرانش بوده