از بنا خواهش می‎کنم به خاطر مردم قهر را کنار بگذارد

سایر ورزش ها - 17 شهریور 1399 ساعت 16:22 - 2277 بازدید

طالقانی: تا المپیک قهر ممنوع است. از محمد بنا خواهش می‎کنم به خاطر مردم قهر را کنار بگذارد

کامنت دیدگاه ها