کارشناسی داوری دیدار تراکتور - نفت مسجدسلیمان

2 دیدگاه

  • نیما تراکتور-رونالدو
  • 6 شهریور 1399

این تراکتور هس تیم پایتخت نیس ک با داور برنده بشه.مث همیشه خودشه و خودش و گل های پاک و سالمش.

  • پارسا مرتضایی
  • 8 شهریور 1399

کیا بودن میگفتن خطاست؟! خخخ