ویسی: در سپاهان به من فحاشی کردند و فرصت ندادند

صحبت های عبدالله ویسی درباره زمان سرمربیگری در سپاهان و همچنین دیدار هفته آخر که با تساوی حاصل شده پیکان در لیگ باقی ماند و سپاهان از کسب سهمیه آسیایی بازماند

0 دیدگاه