گلایه علیرضا دبیر از عدم صدور مجوز برای تمرینات کشتی

علیرضا دبیر : آقایان در کنار کشتی باشند نه در مقابل آن

0 دیدگاه