افاضلی:ماندن در لیگ را به هواداران ماشین تبریک می‌گویم

صحبتهای افاضلی در کنفرانس خبری پس از دیدار ماشین سازی - صنعت نفت
 

بازیکنانم فوق‌العاده کار کردند،خدا را شکر می‌کنم که این امانتی که به من داده شد را توانستم در شرایطی مناسبی پس بدهم

تیم صنعت نفت تیم بسیار خوبی به لحاظ فنی بود، در این بازی سه بار سیستم بازی‌شان را عوض کرده و کار ما را سخت کردند.

0 دیدگاه