نظر کارشناسان داوری درباره بازی پرسپولیس - ذوب آهن

1 دیدگاه

  • امین اس
  • 22 مرداد 1399

پنالتی روی بشار صد در صد بود و گندش رو در اوردین با این کارشناسی!!! صحنه روی کمال بابد بازیکن ذوب اخراج میشد! لعنت به ابن کارشناسی تون