قریشی: وضعیتمان در جدول در عملکردمان بی تاثیر نیست

قریشی: وضعیتمان در جدول در عملکردمان بی تاثیر نیست

0 دیدگاه