محمدی: فوتبال ایران به فردوسی پور مدیون است

حمید محمدی: عادل تا پیروز نشود از زمین بیرون نمی‌رود!

صحبت های حمید محمدی مجری فوتبال 120 درباره عادل فردوسی پور

1 دیدگاه

  • yahya 666666
  • 20 مرداد 1399

البته وارث قبل از انقلاب گزارشگر بود. خیلی قبلتر از شغیع