هومن افاضلی: برای برد به زمین خواهیم آمد

 صحبت های هومن افاضلی سرمربی تیم ماشین سازی در کنفرانس مطبوعاتی قبل  از بازی با پارس جنوبی

0 دیدگاه