پایان سریال قهرمانی های فصل مرسدس با قهرمانی ردبول

فرمول یک
پایان سریال قهرمانی های فصل مرسدس در انگلیس؛
مکس ورشتپن راننده ردبول قهرمان مسابقه پنجم این فصل شد، لوئیس همیلتون و والتری بوتاس از مرسدس بنز در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند
سبقت زیبای ورشتپن در دور آخر مسابقه
 

0 دیدگاه