گفتگو با محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان - بخش دوم

گفتگوی اختصاصی با محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان
صحبت های محمد ربیعی پس از قطعی شدن صعود مس رفسنجان.

0 دیدگاه