علیپور : ترجیح میدهم در مورد مشکلات صحبت نکنم

علیپور : ترجیح میدهم در شب جشن در مورد مشکلات صحبت نکنم

0 دیدگاه