محمد انصاری: هر تیمی به یک سید جلال نیاز دارد

صحبتهای انصاری درباره نقش سید جلال در موفقیت های پرسپولیس

2 دیدگاه

  • روح الله موسوی
  • 17 مرداد 1399

چقدر فهیم و با شعور

  • محمد حاجت پور
  • 17 مرداد 1399

تملق