صد میلیون مبلغ قرارداد دو ملی پوش بسکتبال بانوان

صد میلیون تومان مبلغ قرارداد یک فصل دو ملی پوش بسکتبال بانوان
گفتگو با فائزه شهریاری و روژانو محمودی دو ملی پوش تیم ملی بسکتبال

1 دیدگاه

  • امیر خان
  • 16 مرداد 1399

زیاد میگیرن.کارمند سالی50 میگیره