صحبتهای بختیارزاده پیش از بازی با استقلال

هفته 28 لیگ برتر ایران 99-1398
تیم میزبان: شهر خودرو در رده ی 5 جدول قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 1 برد، 1 باخت و 3 تساوی کسب کرده.
تیم میهمان: استقلال در رده ی 2 جدول قرار دارد و در 5 بازی اخیر خود 3 برد و 2 تساوی کسب کرده.

0 دیدگاه