خاطره بامزه مهرداد محمدی از رفتن به رستوران در پرتغال

خاطره جالب مهرداد محمدی از رستوران رفتن در پرتغال: می‌خواستم بگویم گوشت خوک نمی‌خورم، صدای گاو درآوردم!
خاطره بامزه مهرداد محمدی از رفتن به رستوران در پرتغال و پیدا کردن دوست صمیمی در این کشور

1 دیدگاه

  • امیر کبیر
  • 14 مرداد 1399

شرم آور