تمرینات ملی پوش کشتی فرنگی پس از شکست دادن کرونا

تمرینات حسین نوری عضو تیم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهان پس از شکست دادن ویروس کرونا
 

0 دیدگاه