از برد با ارزش استقلال تا توقف پرسپولیس مقابل نساجی

فرهاد حریف بدون ژنرال را برد؛
استقلال فاتح جدال بزرگ هفته
نوار پیروزی های پیاپی به پایان رسید؛
نه پرسپولیس می بازد و نه فکری

1 دیدگاه

  • امیر خان
  • 12 مرداد 1399

اسـتقلـال مــحبوب قلب هـا