شیخ دیاباته لنگ لنگان زمین بازی را ترک کرد

شیخ دیاباته لنگ لنگان زمین بازی را ترک کرد

4 دیدگاه

بزودی به لطف بعضیا...دیاباته باوجود قرارداد با استقلال فراری داده شد...

  • مرتضی احمدی
  • 12 مرداد 1399

سر صحنه پنالتی اون مصلح مصدومش کرد

  • محمد مهدوی
  • 12 مرداد 1399

مصلح یکم آروم.شیخ مارو کشتی.تیممونو الکی ده نفره کردن .آقای گلمونم مصدوم.چه وضعشه!

  • امیر خان
  • 12 مرداد 1399

دیدین علی کریمی سرشو انداخت جلوی توپ.اینه غیرت