توضیحات درودگر در خصوص وضعیت پیراهن تیم ملی

تا کنون نزدیک به 14000 تکه لباس از آل اشپورت گرفته ایم اما از نظر درای فیت بودن و عرق جذب کردن دارای مشکل هستند که آقای ویلموتس هم خواسته بود این مشکل حل شود اما هنوز آل اشپورت این موضوع را حل نکرده است
اگر آل اشپورت بخواهد با فدراسیون فسخ کند، مطمئنا تیم هایی مثل استقلال و پرسپولیس و دیگر تیم ها هم قراردادشان را لغو می کنند

0 دیدگاه