گرم کردن بازیکنان دو تیم سایپا و ماشین سازی

گرم کردن بازیکنان دو تیم سایپا و ماشین سازی پیش از شروع بازی این دو تیم ساعت 20:45
این بازی پخش زنده ندارد

0 دیدگاه