تمدید قرارداد کاوه رضایی برای یک فصل دیگر با شارلروا

کاوه رضایی که فصل گذشته به‌عنوان بازیکن قرضی در شارلروا عضویت داشت، با رضایت باشگاه کلوب بروژ به مدت یک فصل دیگر به‌عنوان بازیکن قرضی در شارلروا خواهد ماند.

0 دیدگاه