اعتراض شهروندان ژاپنی به برگزاری المپیک 2020

ایران - 05 مرداد 1399 ساعت 14:00 - 1132 بازدید

شماری از شهروندان توکیو با تجمع در مقابل استادیوم ملی این شهر و در روزی که تنها یکسال تا برگزاری بازی‌های توکیو۲۰۲۰ باقی مانده بود؛ به برگزاری این رویداد اعتراض کردند.

جمعیتی که شمار آن چندان زیاد نبود با تجمع در مقابل استادیوم ملی توکیو خواستار عدم برگزاری بازی‌های المپیک در سال آینشماری از شهروندان توکیو با تجمع در مقابل استادیوم ملی این شهر و در روزی که تنها یکسال تا برگزاری بازی‌های توکیو۲۰۲۰ باقی مانده بود؛ به برگزاری این رویداد اعتراض کردند.ده شدند. این معترضین با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های اعتراضی و در حالی که با ماسک بر صورت، حضور یافته بودند در مقابل استادیوم ملی توکیو تجمع کردند.

کامنت دیدگاه ها