گل اول نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس (ابراهیمی - پنالتی)

دقیقه 70
نفت 1 - پرسپولیس 2 

با پنالتی حسین ابراهیمی

0 دیدگاه